Toimintasuunnitelma

Vaasan Suomalainen Naisklubi ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

Vuosi 2017 on Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n (myöhemmin Naisklubi) 99.toimintavuosi. Suomalaisen Naisliitto ry:n (myöhemmin Naisliitto) Vuoden teema: Naisten ääni kuuluviin-Suomalainen Naisliitto 110 vuotta otetaan huomioon myös klubimme vuoden toiminnassa. Suomi 100- vuotta vuoden tapahtumiin omalla paikkakunnallamme osallistutaan yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Naisten Ääni –verkkojulkaisuun, joka on osa Suomi 100 juhlavuotta, pyritään saamaan mahdollisimman paljon kirjoituksia alueeltamme.
Sääntöjemme mukaan kokoamme paikkakunnan suomalaisia naisia yhteistoimintaan kansallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.
Voittoa tavoittelematta yhdistyksemme varaa omistamissaan asunnoissa vuokra-asuntoja vanhuksil-le ja tukee aineellisesti vanhustyötä.

Ikääntyneille jäsenille ja vuokralaisille järjestetty hoivapalvelutoiminta jatkuu entisen tapaan. Sen lisäksi asukkaillemme järjestämäämme Ystäväpalvelutoimintaa jatketaan ja kutsut yhteisiin tapaa-misiin vähintään kerran kuukaudessa osoitetaan kaikille talon vanhuksille. Vierailuja vanhusten luona jatketaan Ruukinkartanossa ja myös muuta vanhusten virkistystoimintaa jatketaan ja moni-puolistetaan.

Historiatoimikunta jatkaa kirjoittajan avustajana tietojen keräämisessä vuonna 2018 julkaistavaan 100-vuotishistoriikkiin.

Ohjelmatoimikunta suunnittelee ja järjestää klubi-iltojemme ohjelmat ja kutsuu esitelmöitsijät,

Hallinto
Naisklubin syyskokous valitsee hallintoa hoitamaan puheenjohtajan, kuusi hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä sekä hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikauden pituus on 3 vuotta. Jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Kevätkokous käsittelee hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausun-non edellisen vuoden toiminnasta, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvolli-sille. Hallitus kokoontuu hoitamaan sille säännöissä määrättyjä tehtäviä ja hoitamaan käytännön asioita. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt ja toimi-kunnat sekä Naisklubin edustajat As Oy Liesitalon ja As Oy Purren hallintoon, sekä muihin järjes-töihin. Yhdistyksestämme em. taloyhtiöiden hallituksiin valitut henkilöt ovat vastuuasemassa näi-den yhtiöiden toiminnasta. Yhdistyksen, säännöt ja toimintasuunnitelma toimitetaan uusille hallituksen jäsenille.

Talous
Talouden pääasialliset tulot muodostuvat Naisklubin As Oy Liesitalossa ja As Oy Vaasan Purressa olevien ikääntyville kohtuuhinnoin vuokrattujen asuntojen vuokratuotoista. Vastaavasti talouden menot muodostuvat asuntojen yhtiövastikkeista, kunnostuskuluista, As Oy Purren lainan lyhennyksistä ja koroista, sekä Liesitalosta lunastettujen asuntojen ostoon otettujen lainojen hoidosta pääosin sekä yhdistystoiminnan muista menoista Talousarvioon varattu määräraha hoivapalveluihin mahdollistaa palveluja iäkkäille 1000 tuntia. Sääntöjen mukaan Naisklubi voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja toimin-taansa Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa. Talousarvio liitteenä. 

Jäsenistö
Naisklubi tarvitsee toimintaansa sitoutuvia jäseniä.

Yhteydenpito jäsenistöön hoidetaan jäsentiedottein, jotka pääosin toimitetaan sähköpostin liitteenä, osa postitse. Jäsenistön toivotaan huolehtivan osoitemuutoksista sekä sähköpostin että asumisosoitteen osalta. Tulevista klubin tapahtumista muistutetaan. Pohjalaisen toimintapalstalla sekä sähköpostitse.

Jäseniltoja pidetään klubihuoneistossa, sekä tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen mielenkiintoisiin kohteisiin kesäaikaa lukuun ottamatta. Yhteisiä tapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyökumppaneiden kanssa.
Jäsenilloissa voi lainata kirjoja klubin kirjastosta.

Naisklubilla on edustus Suomalaisen Naisliiton ja Hilja Vilkemaa - Säätiön hallituksessa, samoin Minna-lehden toimitusneuvostossa. Minna-lehteen voivat kaikki jäsenemme lähettää kirjoituksiaan Klubinne jäsenet voivat osallistua Suomalainen Naisliitto ry:n ja Hilja Vilkemaa-säätiön järjestä-miin tilaisuuksiin. Niitä ovat mm. Minna Canth-seminaarit sekä Naisliiton kevät-ja syyskokoukset, Kaisaniemen ajankohtaisseminaari Perinnepäivä sekä muut tapahtumat. Klubimme käyttää äänival-taansa Suomalainen Naisliitto ry:n kevät- ja syyskokouksissa seuraavasti; yksi saadaan aina alkavaa 25-lukua kohti. Äänimäärä lasketaan vuoden viimeisen päivän jäsentilanteen mukaan.

< Lokakuu 2017 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
29303101020304

TAPAHTUMAT

kaikki tapahtumat

As Oy Liesitalo


As Oy Pursi