Vuoden 2021 vuosikertomus

Kevätkokous pidettiin Klubin tiloissa 25.4.22.


      

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021

YLEISTÄ

Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n tehtävänä on sääntöjensä 2 §:n mukaisesti koota paikkakunnan naisia yhteistoimintaan kansallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä, edistää ikääntyneiden ja muiden erityisessä asunnon tarpeessa olevien henkilöiden vuokra-asuntojen saantia sekä tukea ja edistää vanhustyötä ja muuta kolmannen sektorin työtä.  Päättynyt vuosi oli yhdistyksen 103. toimintavuosi.

Vuonna 2021 Naisklubin toimintaa rajoitti edellisvuoden tapaan maailmanlaajuinen koronapandemia. Keväällä olivat voimassa tiukat rajoitukset, mutta rokotukset ja kesäaika vähensivät välillä viruksen leviämistä. Uudet virusvariantit lisäsivät uudelleen tartuntojen määrää ja mm. kokoontumisrajoituksia jouduttiin ottamaan uudelleen käyttöön loppuvuonna 2021.Naisklubin toiminnassa rajoitukset vaikuttivat erityisesti jäsentoimintaan ja vanhustyöhön kuten esim. palvelutalovierailuihin. Monenlaista toimintaa voitiin kuitenkin järjestää. Hallituksen työskentelyyn ja asuntojen vuokraustoimintaan eivät koronaan liittyvät viranomaismääräykset vaikuttaneet.

HALLINTO

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous

Naisklubin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 12.04.2021. Koronarajoitusten johdosta kokous toteutettiin ns. hybridikokouksena. Kokoukseen osallistui klubihuoneistossa 8 jäsentä ja Teams-etäyhteydellä 7 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Marjatta Björknäs ja sihteerinä Vuokko Kangassuo.

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11.2021 Naisklubin klubihuoneistossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raija Taipalus ja sihteerinä Ulla Koivusaari. Naisklubin puheenjohtajaksi vuosiksi 2022-2024 valittiin Marjatta Björknäs. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuoroisista Soile Hakola ja uutena jäsenenä Eila Nyby. Hallituksen varajäseneksi valittiin Kirsi Sand. Kokoukseen osallistui 21 naisklubin jäsentä.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita on hoitanut hallitus, jonka puheenjohtajana on toiminut Marjatta Björknäs. Hallitukseen ovat lisäksi kuuluneet Pirkko Koskiahde (taloudenhoitaja, vuokrausasiat, Minna-palvelut), Soile Hakola (varapuheenjohtaja, vuokrausasiat, kassavirtalaskelmat), Vuokko Kangassuo (klubiemäntä, jäsenrekisteri ja merkkipäivätervehdykset), Ulla Koivusaari (sihteeri), Riitta Koski (laskujen maksaminen ja tiliöinti, kuluraportit hallitukselle) ja Aila Virtanen (ohjelmatoimikunta, taide-, kirjasto- ja kulttuuritoimikunta).

Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet myös varajäsenet Marjut Berglund (ohjelmatoimikunnan pj., palvelutaloyhdyshenkilö), Katja Jokinen (tiedottaja, FB-sivujen ylläpito) sekä Helinä Lehtinen (taide-, kirjasto- ja kulttuuritoimikunta).

Talousasioita on valmistellut taloustoimikunta, johon ovat kuuluneet pj Marjatta Björknäs, varapuheenjohtaja Soile Hakola, taloudenhoitaja Pirkko Koskiahde ja Riitta Koski.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa Naisklubin klubihuoneistossa, Kauppapuistikko 4.

TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksen taloutta ja toimintaa on tarkastanut KPMG tilintarkastusyhteisö.

TALOUS

Yhdistys omistaa As Vaasan Liesitalossa 34 asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Huoneistoista 33 on vuokrattu ikääntyville henkilöille. Yksi huoneistoista on yhdistyksen ja talon asukkaiden kokoontumistilana.

Yhdistys omistaa osoitteessa Pursimiehenkatu 3 sijaitsevan tontin ja sille vuonna 1999 rakennetun As Vaasan Purren kaikkien huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kaikki 11 asuinhuoneistoa on vuokrattu ikääntyville henkilöille.

Yhdistyksen päätuotot muodostuvat vuokratuotoista. Pääkulut olivat vastaavasti hoito- ja rahoitusvastikkeet.

Yleishyödyllisen statuksen takia yhdistyksen vuokrat ovat yleistä vuokratasoa huokeammat. Tuotolla tarjotaan ostopalveluna Pohjan Akkojen kautta hoivapalveluja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti palvelujen tarpeessa oleville ikääntyneille.

Ylijäämä on poikkeuksellinen, sillä yhdistys myi yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ulkopuolisille rahoittaakseen tulevia taloyhtiöiden perusparannuksia.

MINNA-PALVELUT

Edellisten vuosien tapaan on talousarvion määrärahojen puitteissa myönnetty iäkkäille henkilöille hoivapalvelua Palveluosuuskunta Pohjan Akkojen toimiessa palvelun tuottajana.

Hoivapalveluihin oli varattu vuoden 2021 budjetissa 24.000,00 €, josta toteutui 87,48 % eli 21.330,00 €. Minna-palveluja laajennettiin edelleen vuoden 2021 aikana asteittain koskemaan jäsenistön sekä Liesitalon ja Purren vuokralaisten lisäksi myös muita palvelujen tarpeessa olevia, Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen tai Vaasan Seurakuntayhtymän ehdottamia henkilöitä. Tuen piirissä oli vuonna 2021 yhteensä 41 henkilöä, joista Ikäkeskuksen+Seurakuntayhtymän esittämiä henkilöitä yhteensä 7. Toiminnan rekisteröijänä on toiminut Pirkko Koskiahde. Hoivapalvelupäätökset on tehnyt hallitus.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT 

Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat Marjut Berglund, Hellevi Kaminen, Kirsi Sand,ja Aila Virtanen. Ohjelmatoimikunta on suunnitellut kevät- ja syyskauden klubi-iltojen ja muiden jäsentapaamisten ohjelmat. Ohjelmat on hyväksytty klubin hallituksessa.

Klubiemäntä Vuokko Kangassuo on hoitanut hallituksen kokousten ja jäseniltojen kahvinkeiton ja tarjoilun. Kirkkokahvitusta ei voitu vuonna 2021 järjestää koronatilanteen johdosta lainkaan.

Seija Välimaa on hoitanut klubihuoneiston ylläpitosiivouksen sekä ystäväpiirin tapaamisten kahvinkeiton ja tarjoilun. Klubihuoneiston vuotuisen suursiivouksen hoiti Vuokko Kangassuo.

JÄRJESTÖTOIMINTA

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2021 yhteensä 80 jäsentä.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Seija Lähdemäki ja yhdistyksellä onkaksi kunniajäsentä Nora Lisko ja Eeva Niemi.

Jäsenillassa muistettiin hiljaisella hetkellä 22.9.2021 kuolleen Terttu Ketosen muistoa.

HUOMIONOSOITUKSET JA STIPENDIT

Hallituksen päätöksen mukaisesti naisklubi lahjoitti joulukuussa yhteensä 900 €Vaasan kaupungin sosiaali- ja perhetyön kautta kolmelle vähävaraiselle vaasalaiselle lapsiperheelle.

Naisklubi tuki taloudellisesti 19.3.2021 järjestettyä Minna Canth taiteen iltaa 350 €:lla.

                     

KLUBI-ILLAT JA JÄSENTILAISUUDET

          

Osa kevään 2021 jäsenilloista jouduttiin perumaan vaikean koronatilanteen ja siitä aiheutuneiden rajoitusten johdosta.

Kevättalven tärkein ja näyttävin tapahtuma oli 19.3.2021 järjestetty Minna Canth taiteen ilta. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Soroptimistit International Finland Vaasa-Vasa yhdistyksen kanssa. Musiikillinen tilaisuus livestriimattiin Vaasan kaupungintalolta ja sitä seurattiin ympäri Suomea. Naisklubilaisista Marjatta Björknäs esitti tilaisuuden päätössanat ja Eeva Kontiokari lausui runonsa. Tilaisuuden tuotto 750 € jaettiin Kuula Opiston viidelle edistyneelle tytölle stipendinä.

Vierailu Kuntsin taidemuseoon Kuntsin säätiön 50-vuotisjuhlanäyttelyyn järjestettiin 12.5.2021. Vierailuun osallistui 12 klubin jäsentä.

Naisklubin kevätjuhlaa vietettiin klubihuoneistossa 31.5.2021. Klubin jäseniä oli paikalla 28. Tilaisuuden teemana oli hauska hattu tai rusetti. Juhlassa laulettiin, järjestettiin taulu- ja kakkuarvonnat ja jokainen mukana ollut sai ruusun ja Kirsi Sandin ja Marjut Berglundin runokortin.

Naisklubilaisia tutustui 8.6.2021 Pohjanmaan museon Huvilaelämää-näyttelyyn. Mukana oli 10 klubilaista.

07.08.2021 Teatterimatka Törnävän kesäteatteriin katsomaan Something Rotten – jatain mätää –musikaalia. Matkaan osallistui 22 klubilaista.

04.10.2021 Jäsenilta, jossa Helinä Lehtinen alusti keskustelua kiiltokuvien maailmasta. Osallistujilla oli mukanaan omia kiiltokuvia ja muistoja lapsuudesta. Jäseniltaan osallistui 18 klubilaista.

25.10.2021 Jäsenillan aiheesta ”Suomalaiset kansallispuvut” kertoivat Aino Tanninen ja Riikka Paakkunainen. Iltaan osallistui 28 klubilaista, joista monet olivat pukeutuneet omiin kansallispukuihinsa.

15.11.2021 Jäsenillassa ajankohtaisesta aiheesta ”Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arjessamme” piti luennon klubin sihteeri Ulla Koivusaari. Iltaan osallistui 20 klubin jäsentä.

28.11.2021 Katri Helena –musikaali ja teatterin ohjelmiston esittely Vaasan kaupunginteatterissa. Teatterissa oli mukana 20 klubilaista.

29.11.2021 Naisklubin sääntömääräinen syyskokous. Kokoukseen osallistui 21 klubin jäsentä.

09.12.2021 Naisklubi järjesti yhteistyössä SI Finland ry:n ja Vaasan NNKY:n kanssa oransseihin päiviin liittyvän seminaarin ”STOP seksuaaliselle häirinnälle – lisää turvallista arkea tytöille” seminaarin Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa. Seminaarin pääalustuksen piti Minna-palkittu Elina Viitasaari ja seminaariin osallistui myös Suomalaisen Naisliiton puheenjohtaja Eva Tervonen. Suomalainen Naisliitto tuki tilaisuuden järjestämistä 350 €:lla.

13.12.2021 Vietettiin Naisklubin perinteistä joulujuhlaa puuroineen ja joululauluineen. Juhlassa esiintyivät klubilaiset ”Tiernatytöt ” (Kirsi Sand, Terttu Jokinen, Pirkko Koskiahde, Marjut Berglund) hauskoine lauluineen. Joulujuhlassa oli mukana 28 klubilaista.

MUU TOIMINTA

Suuri määrä Naisklubille kuuluvia Talouskoulun ajoilta periytyneitä tavaroita haettiin Aila Virtasen ja Helinä Lehtisen toimesta klubin tiloihin myytäväksi edullisesti klubin jäsenille. Tavaroiden hinnoittelun ja muut järjestelyt hoitivat Helinä Lehtinen, Aila Virtanen ja Marjut Berglund. Katja Jokinen vastasi myynnin viestinnästä facebook-sivuilla.

Laulukuoro LauluLiisat kokoontui lauluharjoituksiin naisklubin tiloissa Noomi Elfvingin johdolla. Kuoroon kuuluvat naisklubin jäsenet Kirsi Sand, Terttu Jokinen, Pirkko Koskiahde, Soile Hakola ja Ulla Koivusaari.

Naisklubin klubihuoneiston vuokrauksesta Vaasan NNKY:n käyttöön tehtiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus NNKY:n kanssa.

Liesitalon asukkaiden perustama lukupiiri Lukuleidit kokoontui syksyn 2021 aikan klubihuoneistossa kerran kuukaudessa yhteensä 4 kertaa. Naisklubin edustajana lukupiiriin osallistui Seija Välimaa.

Ystäväpiiritoiminta As Oy Liesitalossa

 

Ystäväpiiri kokoontuunoin kerran kuukaudessa klubihuoneistossavetäjinä Pirkko Koskiahde, Seija Lähdemäki ja Soile Hakola. Kahvitarjoilusta huolehtivat Maisa Mattila ja Seija Välimaa.

Kevään 2021 Ystäväpiirin tapaamiset jouduttiin perumaan koronarajoitusten johdosta.

Ystäväpiirin kesäjuhla Liesitalon asukkaille järjestettiin 10.6.2021 Liesitalon pihalla. Ohjelmassa oli LauluLiisojen esiintyminen ja Kirsi Sandin esittämiä runoja. Kahvitarjoilusta vastasi Vuokko Kangassuo.

13.10.2021 Ystäväpiiri kokoontui vapaan keskustelun merkeissä. Tapaamiseen osallistui 22 henkilöä.

10.11.2021 Ystäväpiirin kokoontumisen aiheena oli Kuinka kohdata muistisairas. Osallistujia tapaamisessa oli 17.

09.12.2021 vietettiin Ystäväpiirin perinteistä joulujuhlaa. Juhlaan osallistui 27 ystäväpiiriläistä.

Ystäväpiiri As Oy Pursimiehenkatu 3:ssa

Purressa ei voitu koronarajoitusten johdosta järjestää varsinaisia tapaamisia sisätiloissa vuonna 2021.

 

Purren asukkaille järjestettiin kesäjuhla tarjoiluineen talon pihapiirissa aurinkoisessa kesäsäässä 09.06.2021. Tilaisuudessa esiintyivät LauluLiisat ja Kirsi Sand lausui runoja.

 

Ruukinkartanon ja Krannilan palvelukotien ystävätoiminta vuonna 2021

 

Koronarajoitukset vaikuttivat merkittävästi palvelutalotoimintaan vuonna 2021. Palvelutalotoiminnan päävastuullisena ja yhdyshenkilönä on toiminut Marjut Berglund, joka on laatinut toiminnasta seuraavan yhteenvedon:

 

Varsinaiset vierailut Ruukinkartanon ja Krannilan palvelukoteihin pääsivät alkamaan vasta lokakussa 2021. Vierailujen sijaan muistimme (Marjut Berglund ja Pirjo Kukkohovi)palvelukotien asukkaita suklaaherkuilla ym muutamia kertoja vuoden aikana. Palvelutalo Krannilaan lahjoitettiin myös Naisklubin omistuksessa ollut ryijy.

 

02.02.2021 toimitimme Krannilaan edellisvuoden joululahjamme: naisklubilaisten neulomia sukkia, lapasia, hartiahuiveja sekä yhden pyörätuolin ulkoilupussin, heidän toivomuksensa mukaisesti vasta nyt. Joulu- ja tammikuussa korona rajoitti ankarasti toimintaa Krannilassa.

 

12.02.2021 veimme molempiin palvelukoteihin Ystävänpäivä-tervehdykset. Kaksi suklaarasiaa ja kortit jokaiseen kuuteen Ruukinkartanon pienkotiin ja neljään Krannilan pienkotiin.

 

30.03.2021 muistimme jokaista Ruukinkartanon ja Krannilan pienkotia pääsiäiskukin, suklaamunin ja kortein.

 

15.06.2021  Ruukinkartanossa herkuteltiin Wanha Wasa Cateringin paistamilla ja viiden naisklubilaisen tarjoilemilla vohveleilla.

 

16.06.2021 oli vastaava juhla Krannilassa. Siellä muutama uskaltautui ulos syömään, mutta enemmistö söi sisällä. Mukana oli kuusi naisklubilaista. Tunnelma oli yhtä mukava kuin Ruukinkartanossa.

 

Lokakuussa alkoivat vierailut, mutta ainoastaan ulkona. Odotimme asukkaita pihalla maskit kasvoilla ja samoin kävelyn jälkeen odotimme ulkona, että hoitajat hakivat asukkaat sisälle. Sitä kesti jonkin aikaa ja pääsimme pian sisätiloihinkin.

 

07.10.2021 neljä naisklubilaista vieraili Ruukinkartanossa. Vierailu meni hienosti ja kaikilla oli hyvä mieli, sekä ulkoilijoilla että meillä.

 

13.10.2021 oli Krannilan vuoro. Etukäteen oli sovittu kahdesta kierroksesta. Ensimmäinen ulkoilu onnistui hyvin ja aurinko paistoi. Toisella kierroksella alkoi sataa ja lopulta peruimme sen kokonaan. Vähän aikaa jutustelimme pienen katoksen alla, mutta kylmä hiipi jäseniin. Mukana oli viisi klubilaista.

 

09.11.2021 Ruukinkartanossa sai pelata asukkaiden kanssa bingoa ja se onnistui täydellisesti. Alakerran sali oli täynnä pelaajia ja tuli aivan entiset ajat mieleen. Mukana oli viisi klubilaista.

 

23.11.2021 olimme Krannilassa. Mukana oli kuusi klubilaista, joista osa kävi osastoilla juttelemassa ja osa pihalla kävelemässä.

 

14.12.2021 vierailimme Ruukinkartanossa joulun merkeissä. Veimme taas meidän klubilaisten kutomia sukkia, lapasia, hartiahuiveja ja lisäksi suklaata ja joulukortit jokaiseen kuuteen pienkotiin. Pidimme siellä myös hauskan joululevyraadin. Mukana oli kuusi uskollista naisklubilaista.

 

15.12.2021 oli taas Krannilan vuoro. Tarkoitus oli ulkoilla, mutta sää ei tälläkään kertaa suosinut. Vierailimme ulkoilun sijaan ex tempore eri pienkodeissa juttelemassa ja hyvää joulua toivottamassa. Samalla toimitimme joululahjamme myös Krannilan pienkodeille.

 

Molempien palvelutalojen henkilökunta on kiittänyt meitä monin tavoin ja lähettänyt kiitokset ja terveiset Naisklubille ja kaikille naisklubilaisille.

 

Palvelutalotoimintaan ovat osallistuneet vuonna 2021 seuraavat naisklubilaiset: Marjut Berglund, Pirjo Kukkohovi, Riitta Koski, Ritva Käräjämäki, Ritva Innilä, Helinä Lehtinen, Maisa Mattila, Maj-Len Mitts, Sirpa Koskinen, Raija Melantie, Marjatta Saikkonen, Eila Nyby ja Tuula Kamila.

EDUSTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ

AS OY LIESITALO

Liesitalon hallituksen puheenjohtajana on toiminut Marjatta Björknäs ja jäseninä Pirkko Koskiahde ja  Soile Hakola.  Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n osakkeiden edellyttämää äänioikeutta yhtiökokouksessa käytti Ulla Koivusaari.

AS OY PURSIMIEHENKATU 3

Pursimiehenkatu 3 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Marjatta Björknäs ja jäseninä Pirkko Koskiahde ja Soile Hakola. Varajäsenenä on toiminut Ulla Koivusaari. Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n osakkeiden edellyttämää äänioikeutta yhtiökokouksessa käytti Seija Välimaa.

SUOMALAINEN NAISLIITTO ry

Soile Hakola on toiminut Suomalainen Naisliitto ry:n hallituksessa klubin edustajana. Hän on toiminut klubin edustajana myös Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallituksessa.

Marjatta Björknäs on toiminut Suomalainen Naisliitto ry:n Minna-lehden ja Naisten äänen toimituskunnassa. Marjatta Björknäs toimi lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana ja Kirsi Sand lehden päätoimittajana. Minna-lehti ilmestyi vuonna 2021 kerran ja Minna-jäsentiedote ajankohtaisista asioista 2 kartaa vuonna 2021. Minna-lehti hyväksyttiin vuonna 2021 kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien Kultti ry:n jäseneksi.

Suomalainen Naisliitto ry:n kevätkokous pidettiin ZOOM-etäkokouksena  24.4.2021. Kokoukseen osallistuivat Naisklubin virallisina edustajina Marjatta Björknäs, Riitta Koski, Ulla Koivusaari ja Marjut Berglund.

Naisliiton kesäpäivät järjestettiin Torniossa 14-18.8 2021. Kesäpäiville osallistuivat naisklubilaisista Marjatta Björknäs ja Kirsi Sand.

Naisliiton Minna Canth-seminaari pidettiin 30.10 2021 ja Naisliiton sääntömääräinen syyskokous 31.10.2021 Oulussa. Seminaariin ja syyskokoukseen osallistuivat naisklubilaisista Marjatta Björknäs, Soile Hakola, Seija Lähdemäki, Pirkko Koskiahde, Kirsi Sand, Vuokko Kangassuo, Raija Taipalus, Maisa Mattila, Riitta Koski, Pirkko Riipinen, Pirjo Kukkohovi ja Ulla Koivusaari. Kokouksessa Vuokko Kangassuo valittiin Naisklubin edustajaksi Suomalainen Naisliitto ry:n hallitukseen.

MinnaCanth-seminaarin yhteydessä Suomalainen Naisliitto ry:n ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan säätiön Minna-palkinto jaettiin vaasalaiselle,  naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijalle Elina Viitasaarelle, jota Naisklubi oli esittänyt palkinnon saajaksi.

Naisklubi osallistui Naisjärjestöjen Keskusliiton 110 v- juhlavuoden kampanjaan Suomi Ilman Naisia. Kampanjalla haluttiin tehdä naisten työ näkyväksi ja se toteutettiin sosiaalisessa mediassa (facebook) julkaisemalla kuvia kehyksellä #SuomiIlmanNaisia. Kuvien ahkerasta julkaisemisesta ja facebook-sivujen päivityksistä vastasivat Katja Jokinen ja Kirsi Sand.

                     

TIEDOTTAMINEN

Vuoden aikana on postitettu 2 jäsenkirjettä sähköpostin liitteenä niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ja kirjepostina muille. Tapahtumista on lisäksi ilmoitettu erikseen ennen tapahtumaa sähköpostiviestillä. Naisklubin ns. suljetut Facebook-sivut olivat ahkerassa käytössä sekä klubin tapahtumien viestinnässä että klubilaisten tervehdysten välittäjänä. Klubille perustettiin myös toinen FB-ryhmä nimellä Vaasan Suomalainen Naisklubi Suomalaisen Naisliiton jäsenyhdistys. Uutta FB-ryhmää pääsevät  seuraamaan myös klubin ulkopuoliset henkilöt ja ryhmän ylläpitäjänä toimii Katja Jokinen. Avoimessa FB-ryhmässä julkaistiin mm #SuomiIlmanNaisia kampanjan kuvia.

Toimintavuoden toiminnasta ilmestyi kuvakirja ja kuvia tapahtumista on julkaistu myös FB-sivuilla. Facebookin lisäksi tiedottamiseen käytetään Vaasan Suomalaisen Naisklubin kotisivuja.

20.04.2022

                     

VAASAN SUOMALAINEN NAISKLUBI RY

Hallitus

< Kesäkuu 2024 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607