Vuosi 2022

Syyskokoukseen osallistujia.

Syyskokouksessa 29.11.2021 vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Vaasan Suomalainen Naisklubi ry                                                                           23.11.2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

YLEISTÄ

Vuosi 2022 on Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n 104. toimintavuosi. Naisklubi kokoaa paikkakunnan naisia yhteistoimintaan kansallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä edistää tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.  Yhdistys tukee vanhustyötä ja varaa voittoa tavoittelematta omistamiaan asuntoja ikääntyneiden ja muiden erityisessä asunnon tarpeessa olevien henkilöiden vuokra-asunnoiksi.

Osa vuodelle 2021 suunnitellusta toiminnasta jäi edelleen koronapandemian vuoksi toteutumatta.  Poikkeukselliset olot eivät  vaikuttaneet asuntojen vuokraustoimintaan, mutta viruksen herkän leviämisen johdosta jäseniltoja jouduttiin perumaan ja vanhustyötä rajoittamaan. Rajoitusten purkaminen mahdollistaa palaamisen normaaliin toimintaan vuonna 2022.

Vuosi 2022 on Suomalainen Naisliitto ry:n 115. toimintavuosi. Merkkivuonna juhlistetaan Liiton ja sen jäsenyhdistysten pitkää historiaa teemalla Osallisuus ja osallistuminen. Liiiton strategista teemaa Naiset mukana teknologian kehityksessä jatketaan painottaen digitalisaation tuomien haasteiden esillä pitoa ja vaikuttamalla niihin erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö tukee Naisliiton kautta (Naisliiton tuki) sekä keväällä järjestettävää valtakunnallista juhlaa että yhdistyksissä järjestettäviä tilaisuuksia. Naisliiton tuki juhlavuodelle  2022 on 1000 €/yhdistys.  Tavoitteena on  sellaisten tilaisuuksien järjestäminen, jotka tuovat yleiseen tietoisuuteen Naisliiton/yhdistysten toimintaa.

Minna Canthin päivää juhlistetaan yhteistyössä paikkakunnan muiden järjestöjen kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Asuntojen vuokraustoiminta

Naisklubin omistamien asuntojen vuokraus ja taloyhtiöiden toimintaan osallistuminen As Oy Liesitalossa ja As Oy Pursimiehenkatu 3:ssa muodostavat merkittävän osan Naisklubin toiminnasta. Naisklubi osallistuu taloyhtiöiden hallituksiin valitsemiensa edustajien kautta.

Jatketaan yhteistyötä Vaasan kaupungin ja Vaasan seurakuntayhtymän kanssa vanhustyöhön ja ikäihmisten asumiseen liittyvissä asioissa.

Hoivapalvelut

Ikääntyneille, avun tarpeessa oleville vuokralaisille ja jäsenille järjestettyä hoivapalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Minna-palveluja (siivous ym. apu) myönnetään ikääntyneille ja naisklubin vuokralaisille, Vaasan kaupungin ikäkeskuksen ja SRK:n diakoniatyön suositusten perusteella avun tarpeessa oleville sekä naisklubin jäsenille. Myöntämisperusteena klubin jäsenille edellytetään pääsääntöisesti  80 vuoden ikää ja palvelua myönnetään vain akuuttiin tarpeeseen.  

Ystävätoiminta

Liesitalon vuokralaisille tarkoitettua ystäväpiiritoimintaa jatketaan ja kutsut yhteisiin tapaamisiin vähintään kerran kuukaudessa (ei kesäkuukausina) osoitetaan kaikille talon asukkaille. Järjestetään perinteiset kesäjuhlat Liesitalon ja Purren asukkaille.

Vierailuja Ruukinkartanon ja Krannilan palvelutaloihin sekä muuta vanhusten virkistystoimintaa jatketaan. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan palvelutalovierailuihin.

Iäkkäämpiin jäseniin, joiden kunto ei enää mahdollista osallistumista jäsentapaamisiin, pidetään yhteyttä heidän toivomallaan tavalla. Selvitetään ystävätoiminnan laajentamismahdollisuuksia sekä yhteistyömahdollisuuksia muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Kehitteillä on toiminnan laajentaminen vanhustyöstä myös muihin ikäryhmiin.

Jäsentoiminta

Toimintaan pyritään saamaan uusia sitoutuneita jäseniä. Yhteydenpito jäsenistöön hoidetaan jäsentiedottein sähköpostilla tai postitse. Tulevista Naisklubin tapahtumista muistutetaan sähköpostitse, kotisivuilla ja facebookissa. Jäseniltoja pidetään klubihuoneistossa ja lisäksi tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen mielenkiintoisiin kohteisiin kesäaikaa lukuun ottamatta. Jäseniltojen alussa on mahdollisuus seurusteluun ja kahvinjuontiin.

Valokuvia jäsenilloista ja muista tapahtumista päivitetään Naisklubin facebook-sivuille.

Ohjelmatoimikunta suunnittelee, tekee esitykset ja järjestää klubi-iltojen ohjelmat ja kutsuu vierailijoita/esitelmöitsijöitä sekä suunnittelee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa järjestettävistä tapahtumista. Esitykset käsittelee ja niistä päättää Naisklubin hallitus.

Naisklubilla on edustus Suomalainen Naisliitto ry:n hallituksessa ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan  Stipendisäätiö rs:n hallituksessa sekä Minna – lehden toimitusneuvostossa. Minna-lehteen voivat kaikki  jäsenemme lähettää kirjoituksiaan.

Naisklubilla on tällä hetkellä lisäksi edustus Naisten Ääni –toimikunnassa, Naisliiton Media-ryhmässä sekä Naisliiton Saavutettavuusprojektissa.

Klubin jäseniä kannustetaan osallistumaan Suomalainen Naisliitto ry:n ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaa-stipendisäätiö ry:n  järjestämiin tilaisuuksiin. Niitä ovat mm. Naisliiton kevät- ja syyskokoukset, Liiton 115. vuotisjuhla, Perinnepäivä sekä yhdistysten järjestämät valtakunnalliset tilaisuudet, kuten esim. Helsingin yhdistyksen järjestämä ajankohtaisseminaari.

Klubimme käyttää äänivaltaansa Suomalainen Naisliitto ry:n kevät- ja syyskokouksissa yhdellä äänellä  aina alkavaa 25 jäsentä kohden. Äänimäärä lasketaan vuoden viimeisen päivän jäsentilanteen mukaan.

HALLINTO

Naisklubin syyskokous valitsee hallintoa hoitamaan puheenjohtajan, kuusi hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä sekä hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikauden pituus on 3 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa.  Kevätkokous käsittelee hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edellisen vuoden toiminnasta, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Hallitus käsittelee ja hoitaa sille säännöissä määrättyjä tehtäviä ja käytännön asioita. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt ja toimikunnat sekä Naisklubin edustajat As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehenkatu 3:n hallintoon sekä muihin järjestöihin. Yhdistyksestä taloyhtiöiden hallituksiin valitut henkilöt ovat vastuuasemassa näiden yhtiöiden toiminnasta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai  varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti klubihuoneistossa, mutta voi kokoontumisrajoitusten voimassa ollessa kokoontua myös etäyhteyksillä. Hallituksen kokous voidaan kiireellisissä tapauksissa pitää myös sähköpostikokouksena.

Yhdistyksen taloussääntö, säännöt ja toimintasuunnitelma toimitetaan uusille hallituksen jäsenille.

TALOUS

Pääasialliset tulot muodostuvat Naisklubin As Oy Liesitalossa ja As Oy Pursimiehenkatu 3:ssa olevien ikääntyville kohtuuhinnoin vuokrattujen asuntojen vuokratuotoista. Vastaavasti menot muodostuvat asuntojen yhtiövastikkeista, kunnostuskuluista,  yhdistyksen lainojen hoidosta sekä yhdistystoiminnan muista menoista. Yhdistyksellä on kaksi lainaa:  As Oy Pursiniemenkatu 3:n laina ja  As Oy Liesitalon lunastettujen asuntojen hankintaan liittyvää laina. Talousarviossa  varataan määräraha hoivapalvelujen järjestämiseen ja muuhun vanhustyöhön.

Taloustoimikunta valmistelee yhdistyksen budjetin ja tukee yhdistyksen talousasioita hoitavia henkilöitä heidän työssään. Hallitus päättää taloustoimikunnassa valmistellut asiat päätäntävaltansa puitteissa.

Sääntöjen mukaan Naisklubi voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja toimintaansa.

Naisklubi on varautunut ja varautuu As Oy Liesitalon ja As Oy Purren peruskorjauksiin, jotka toteutetaan kuntoraporttien ja pitkän tähtäimen toimenpidesuositusten pohjalta.

Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa, kun Naisliiton syyskokous on päättänyt Naisliitolle maksettavan jäsenosuuden määrän.

< Kesäkuu 2024 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607