Naisklubi tänään

Vaasan Suomalainen Naisklubi on jo vuodesta 1918 pyrkinyt edistämään erityisesti naisten koulutusta ja osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin.

Klubin saavuttamiin tuloksiin on sisältynyt paljon merkittäviä taloudellisia ja aatteellisia arvoja.

Kaikki aikaansaannokset ovat edellyttäneet suurta hengen paloa, syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta, epäitsekästä mieltä ja herpaantumatonta toimintatarmoa.

Hankkeet ovat olleet harvinaisen pitkiä ja työntäyteisiä "rupeamia", joita klubin jäsenet ovat työtään ja voimiaan säästämättä yhteiseksi hyväksi suorittaneet.

Jäsenten keskuudessa on ollut ja on edelleen sekä aloitteentekijöitä että niiden toteuttajia.

Naisklubin kaapissa olevan yhden mustan historian vihkon viimeisillä sivuilla lukee seuraavaa:

”Tämä meidän päiväkirja on nyt täyteen kirjoitettu, on tultu kannesta kanteen.

....Kun tekee yhteenlaskuja mielialoista, voi sanoa, että loppusummana on iloinen, reipas mieli ollut hallitsevana ja punaisena lankana toivo ja usko, että kerran tulee tuumasta tosi.

Aina tulee varmaan löytymään sen verran lähimmäiselleen lämminhenkisiä naisia täällä Vaasassa, jotka kerran vievät monta asiaa satamaansa.”