Vuosi 2023


  

Vaasan Suomalainen Naisklubi ry                                                                                                         24.10.2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

YLEISTÄ

Vuosi 2023 on Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n 105. toimintavuosi. Naisklubi kokoaa paikkakunnan naisia yhteistoimintaan kansallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä edistää tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.  Yhdistys tukee vanhustyötä ja varaa voittoa tavoittelematta omistamiaan asuntoja ikääntyneiden ja muiden erityisessä asunnon tarpeessa olevien henkilöiden vuokra-asunnoiksi. Lisäksi yhdistys tarjoaa hoivapalveluja, järjestää ystävätoimintaa sekä tilaisuuksia ja muuta toimintaa jäsenistölleen.

Vuosi 2023 on Suomalainen Naisliitto ry:n 116. toimintavuosi. Naisliiton vuoden 2023 teema on aktiivinen osallistuminen ja arjen sujuvuuden parantaminen, mikä otetaan huomioon Naisklubin vuoden 2023 toiminnassa.  Vaalivuosi 2023 (eduskuntavaalit) huomioidaan myös Naisliiton ja yhdistysten toiminnassa.

Naisliiton jäsenyhdistykset järjestävät kukin vuorollaan Minna Canth -seminaarin ja Naisliiton syyskokouksen.  Vuonna 2023 järjestämisvuorossa on Vaasan Suomalainen Naisklubi. Seminaari ja Naisliiton syyskokous järjestetään Vaasassa lokakuussa 2023. Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiö tukee Naisliiton kautta jäsenyhdistyksessä järjestettäviä tilaisuuksia.

Oman toimintansa lisäksi Naisklubi pyrkii tekemään yhteistyötä myös muiden paikkakunnalla toimivien yhdistysten kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Asuntojen vuokraustoiminta

Vaasan Suomalainen Naisklubi omistaa As Oy Vaasan Liesitalossa Naisklubin klubihuoneiston lisäksi 33 vuokrattavaa huoneistoa ja Asunto Oy Vaasan Purressa 11 vuokrattavaa huoneistoa. Naisklubin omistamien huoneistojen vuokraus ja taloyhtiöiden toimintaan osallistuminen Liesitalossa ja Purressa   muodostavat merkittävän osan Naisklubin toiminnasta. Vuokrattavissa huoneistoissa vuokrat ovat vapaiden markkinoiden hintoja edullisemmat.

Naisklubi osallistuu taloyhtiöiden hallituksiin valitsemiensa edustajien kautta. Lisäksi Naisklubi huolehtii omistamiensa huoneistojen peruskorjauksista ja kunnossapidosta.

Hoivapalvelut

Ikääntyneille, avun tarpeessa oleville vuokralaisille ja jäsenille järjestettyä hoivapalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Minna-palveluja (siivous ym. apu) myönnetään naisklubin vuokralaisille, Vaasan kaupungin ikäkeskuksen ja SRK:n diakoniatyön suositusten perusteella avun tarpeessa oleville sekä naisklubin jäsenille. Myöntämisperusteena naisklubin jäsenille pidetään  pääsääntöisesti  80 vuoden ikää ja palvelua myönnetään yleensä akuuttiin tarpeeseen.

Yhteistyötä Vaasan kaupungin ja Vaasan Seurakuntayhtymän kanssa jatketaan vanhustyöhön ja ikäihmisten asumiseen liittyvissä asioissa.

Ystävätoiminta

Liesitalon vuokralaisille tarkoitettua ystäväpiiritoimintaa jatketaan ja kutsut yhteisiin tapaamisiin vähintään kerran kuukaudessa (ei kesäkuukausina) osoitetaan kaikille talon asukkaille. Järjestetään perinteiset kesäjuhlat Liesitalon ja Purren asukkaille.

Klubihuoneistossa kokoontuvat Ystäväpiirin lisäksi Liesitalon lukupiiri Lukuleidit sekä Liesitalon avoin keskustelupiiri.

Vierailuja Ruukinkartanon ja Krannilan palvelukoteihin sekä muuta vanhusten virkistystoimintaa jatketaan. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan palvelutalovierailuihin. Vierailuja muihin palvelukoteihin laajennetaan voimavarojen puitteissa.

Iäkkäämpiin jäseniin, joiden kunto ei enää mahdollista osallistumista jäsentapaamisiin, pidetään yhteyttä heidän toivomallaan tavalla.

Jäsentoiminta

Toimintaan pyritään saamaan uusia sitoutuneita jäseniä. Yhteydenpito jäsenistöön hoidetaan jäsentiedottein sähköpostilla tai postitse. Tulevista Naisklubin tapahtumista muistutetaan sähköpostitse, kotisivuilla ja facebookissa. Jäseniltoja pidetään klubihuoneistossa ja lisäksi tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen mielenkiintoisiin kohteisiin kesäaikaa lukuun ottamatta. Jäseniltojen alussa on mahdollisuus seurusteluun ja kahvinjuontiin.

Valokuvia jäsenilloista ja muista tapahtumista päivitetään Naisklubin facebook-sivuille.

Ohjelmatoimikunta suunnittelee, tekee esitykset ja järjestää klubi-iltojen ohjelmat ja kutsuu vierailijoita/esitelmöitsijöitä sekä suunnittelee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa järjestettävistä tapahtumista. Esitykset käsittelee ja niistä päättää Naisklubin hallitus.

Naisklubilla on edustus Suomalainen Naisliitto ry:n hallituksessa ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan  Stipendisäätiö rs:n hallituksessa sekä Minna – lehden toimitusneuvostossa. Minna-lehden lisäksi Naisliitolla on jäsentiedote, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja johon yhdistysten jäsenet voivat lähettää kirjoituksia.

Naisklubilla on lisäksi edustus Naisten Ääni –toimikunnassa, Naisliiton Media-ryhmässä sekä Naisliiton Saavutettavuusprojektissa.

Klubin jäseniä kannustetaan osallistumaan Suomalainen Naisliitto ry:n ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaa-stipendisäätiö ry:n  järjestämiin tilaisuuksiin. Niitä ovat mm. Naisliiton kevät- ja syyskokoukset, Perinnepäivä sekä yhdistysten järjestämät valtakunnalliset tilaisuudet, kuten esim. Helsingin yhdistyksen järjestämä ajankohtaisseminaari.

Klubimme käyttää äänivaltaansa Suomalainen Naisliitto ry:n kevät- ja syyskokouksissa yhdellä äänellä  aina alkavaa 25 jäsentä kohden. Äänimäärä lasketaan vuoden viimeisen päivän jäsentilanteen mukaan.

HALLINTO

Naisklubin syyskokous valitsee hallintoa hoitamaan puheenjohtajan, kuusi hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä sekä hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikauden pituus on 3 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa.  Kevätkokous käsittelee hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edellisen vuoden toiminnasta, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Hallitus käsittelee ja hoitaa sille säännöissä määrättyjä tehtäviä ja käytännön asioita. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt ja toimikunnat sekä Naisklubin edustajat As Oy Vaasan Liesitalon ja As Oy Vaasan Purren   hallintoon sekä muihin järjestöihin. Yhdistyksestä taloyhtiöiden hallituksiin valitut henkilöt ovat vastuuasemassa näiden yhtiöiden toiminnasta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai  varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti klubihuoneistossa, mutta voi kokoontumisrajoitusten voimassa ollessa kokoontua myös etäyhteyksillä. Hallituksen kokous voidaan kiireellisissä tapauksissa pitää myös sähköpostikokouksena.

Yhdistyksen taloussääntö, säännöt ja toimintasuunnitelma toimitetaan uusille hallituksen jäsenille.

TALOUS

Pääasialliset tulot muodostuvat Naisklubin As Oy Liesitalossa ja As Oy Vaasan Purressa olevien ikääntyville kohtuuhinnoin vuokrattujen asuntojen vuokratuotoista. Vastaavasti menot muodostuvat asuntojen yhtiövastikkeista, kunnostuskuluista,  yhdistyksen lainojen hoidosta sekä yhdistystoiminnan muista menoista. Yhdistyksellä on kaksi lainaa:  As Oy Vaasan Purren laina ja  As Oy Vaasan Liesitalon lunastettujen asuntojen hankintaan liittyvää laina. Talousarviossa  varataan määräraha hoivapalvelujen järjestämiseen ja muuhun vanhustyöhön.

Taloustoimikunta valmistelee yhdistyksen budjetin ja tukee yhdistyksen talousasioita hoitavia henkilöitä heidän työssään. Hallitus päättää taloustoimikunnassa valmistellut asiat päätäntävaltansa puitteissa.

Sääntöjen mukaan Naisklubi voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja toimintaansa.

Naisklubi on varautunut ja varautuu As Oy Liesitalon ja As Oy Vaasan Purren peruskorjauksiin, jotka toteutetaan kuntoraporttien ja pitkän tähtäimen toimenpidesuositusten pohjalta.

Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa, kun Naisliiton syyskokous on päättänyt Naisliitolle maksettavan jäsenosuuden määrän.

 
< Kesäkuu 2024 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607