Talouskoulusta joudutaan luopumaan

Vuoden 1988 syksyllä alkoi sosiaalilinjan koulutus. Valtion opetushallinto kuitenkin katsoi, että koulutus kuului yhteiskunnalle eikä yksityiselle yhdistykselle. Tämän seurauksena alkoivat neuvottelut Vaasan kaupungin kanssa koulutuksen siirtämisestä kaupungille. Lokakuun 4. vuonna 1988 allekirjoitettiin Naisklubin ja kaupungin välinen vuokrasopimus talouskoulurakennuksesta ja sen tontista. Opetusministeriölle tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan sosiaalilinjan alettua se alkoi vaatia, että sekä koulurakennus että tontti tuli siirtää kaupungin omistukseen. Vuosi 1989 oli Vaasan Talouskoulun/Vaasan koti- ja laitostalousoppilaitoksen 69. toimintavuosi. Kevätlukukausi alkoi 4.1.1989 ja päättyi 30.5.1989. Se oli viimeinen lukukausi yksityisenä oppilaitoksena.

Oppilaitoksen ylläpito-oikeus siirrettiin valtionneuvoston 25.5.1989 tekemällä päätöksellä Vaasan kaupungille 1.8.1989 lähtien. Samalla oppilaitoksen nimi muuttui Vaasan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokseksi ja sosiaalialan koulutus vakinaistettiin. Naisklubin ja kaupungin edustajat olivat 10.11.1989 opetusministeriössä neuvottelemassa koulun siirtämisestä Vaasan kaupungille. 

Talouskoulun rakennus oli ollut Talouskoulun käytössä koko ajan lukuun ottamatta sotien aikaa, jolloin siinä toimi puolustusvoimien alaisena Valtion Serumlaboratorioista muodostettu Bakteriologinen Keskuslaboratorio (1939–1944). Talouskoulun ulkoseinään on kiinnitetty laatta muistoksi tästä ajasta. Paljastustilaisuudessa 11.12.1992 olivat mukana muun muassa Kansanterveyslaitokselta ylijohtaja Jussi Huttunen, professori Sakari Härö, lääketieteen ja kirurgian tohtori Pekka Puska ja Naisklubin puheenjohtaja Ritva Hyöky. Talouskoulu loppui valtioneuvoston päätöksellä 25.5.1989. Rauhan tultua laboratorion toiminta siirtyi Helsinkiin ja muodostettiin Valtion Seerumilaitos, josta tehtävien laajetessa tuli Kansanterveyslaitos.