Hallituksen käsittely 17.04.2002
Ylimääräinen kokous hyv. 16.09.2002
Vaalikokous hyv. 11.11.2002

VAASAN SUOMALAINEN NAISKLUBI RY

SÄÄNNÖT


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vaasan Suomalainen Naisklubi ry ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

1.        Yhdistyksen tarkoituksena on koota paikkakunnan suomalaisia naisia yhteistoimintaan kansallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä, pyrkiä edistämään vanhusten vuokra-asuntojen saantia ja muutenkin tukea aineellisesti vanhustyötä.


2.        Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys järjestää klubi-illoissa esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, voittoa tavoittelematta varaa omistamissaan huoneistoissa vuokra-asuntoja vanhuksille sekä tukee aineellisesti vanhustyötä.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää j a irtainta omaisuutta.

 

3 § JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jonkun sen jäsenen ehdottamana. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsen suorittaa jäsenmaksua vuosittain.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi katsoa jäsenensä eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

4 § KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSEN

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksi tai useampi henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja toiminnan hyväksi.

Ehdotukset kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. Asiasta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä. Yhdistys valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi ja varajäsenistä yksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.

 

6 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Jäsen ei ota osaa päätöksentekoon asiassa, missä hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

 Hallituksen tehtävänä on:

 1.    edustaa yhdistystä

 2.    huolehtia yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteutumisesta

 3.    kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

 4.    toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset

 5.    vastata taloudesta

 6.    laatia yhdistyksen toimintakertomus, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio

 7.    valita vuosittain yhdistyksen edustajat yhtiökokouksiin

 8.    päättää yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja panttaamisesta

 9.    asettaa avukseen toimikuntia ja työvaliokuntia ja nimetä niiden puheenjohtajat ja jäsenet.

  

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous syys- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 Kutsu kokouksiin on annettava tiedoksi ilmoittamalla siitä ainakin yhdessä paikkakunnan suomenkielisessä sanomalehdessä vähintään kahdeksan päivää aikaisemmin.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Jäsen ei ota osaa päätöksentekoon, missä hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Hallituksen jäsen ei ota osaa tilintarkastajien vaaliin.

 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 § YHDISTYKSENKEVÄTKOKOUS

 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta

2.      tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto

3.      tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

4.      muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

 

11§ YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    valitaan puheenjohtaja joka kolmas vuosi

2.    valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

3.    valitaan KHT tilintarkastaja ja hänelle KHT varatilintarkastaja

4.    vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi tilikaudeksi

5.    vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

6.    hyväksytään hallituksen ehdotus yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi tilikaudeksi

7.    muut mahdolliset asiat


12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistyksen hallussa olevan arvoirtaimiston säilyttämisestä huolehditaan luovuttamalla ne jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallintaan.

 
< Lokakuu 2020 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

TAPAHTUMAT

  • 3.11.2020
    3.11.2020 klo 18 "Ilmastonmuutos" Ulla Koivusaari NNKYn tiloissa PERUTTU TÄLTÄ VUODELTA
  • 14.11.2020–15.11.2020
    Suomalaisen Naisliiton Minna Canth seminaari sekä Kevätkokous ja Syyskokous Hämeenlinnassa 14.-15.11.2020
  • 24.11.2020
    24.11.2020 klo 18 klubimme Syyskokous NNKYn tiloissa, lisäksi Eeva Kontiokari kertoo uudesta kirjastaan

kaikki tapahtumat